Hydrostop

Chytrý systém pro ochranu Vašeho majetku před vyplavením a sledování spotřeby vody

 • Zajišťuje nepřetržitou ochranu 24 hodin denně.
 • Rozpozná nežádoucí únik a automaticky uzavře přívod vody.
 • Informuje Vás o uzavřeném přívodu vody.
 • Rozpozná i malý únik vody, tzv. úkap.
 • Umožňuje rozsáhlé nastavení dle individuálních potřeb uživatele.
 • Možnost ovládání zařízení přes PC (prostřednictvím Vaší Wi-Fi sítě).
Hydrostop

Myslíte si, že se vás vyplavení netýká? Myslíte si, že se vás vyplavení netýká?

Omyl - právě vyplavení je nejčastější příčinou majetkových škod v domácnostech, které již postihlo polovinu obyvatel České republiky!

Myslíte si, že se vás vyplavení netýká? 1/2 obyvatel České Republiky byla postižena vyplavením

K náhlému úniku může dojít kdykoliv, kdekoliv a bez varování! Většina vyplavení se odehraje když jsou lidé v práci, nebo když v noci spí a únik vody tak včas nezaznamenají.

Voda dokáže nadělat spoustu škody Voda dokáže nadělat velké škody!

Škody způsobené vyplavením dosahují průměrně desítek tisíc korun. Běžné je však i vytopení několika bytů nebo rozsáhlé poškození rodinných domů (zničené podlahy, nábytek, stěny, nosné konstrukce, izolace, problémy s plísněmi, zvýšené náklady na vytápění, vysoušení a další), kde se škody šplhají i do statisíců korun!

Myslíte si, že se vás vyplavení netýká? 1/3 poškozených neobdrží žádnou náhradu škody

Stres a starosti spojené s odklizením škod Vám nikdo nenahradí. Zničené vzpomínky v podobě rodinných fotografií či uměleckých děl Vám nikdo nevrátí, i když budete sebelépe pojištěni.

Kde všude může k úniku vody dojít? Kde všude může k úniku vody dojít?

Většina úniků je spojena s prasknutím pružných spojovacích hadiček k WC, vodovodním bateriím, pračkám, myčkám nebo s prasknutím pevného vodovodního potrubí.

Myslíte si, že se vás vyplavení netýká? 2/3 úniků vody jsou zaviněny prasknutím potrubí nebo hadiček

Průtok vody prasklou hadičkou k WC je průměrně 600 - 1000 litrů/hodinu! Méně časté, ale o to více nebezpečné jsou i drobné úniky, které jsou způsobeny netěstnostmi v potrubí. Dochází tak k úniku vody pod dům či do jeho konstrukce, a to i po dobu několika měsíců či let. Tyto úniky způsobují závažná poškození celé nemovitosti.

Proč zvolit právě hydrostop

Výhody systému Hydrostop

Vyráběn a montován v České republice Vyráběn a montován v České republice
Komponenty prvotřídní kvality Komponenty prvotřídní kvality
Rozpoznání cíleného odběru vody Rozpoznání cíleného odběru vody
Poradentství a individuální přístup Poradentství a individuální přístup
Ovládání zařízení pomocí počítače Ovládání zařízení pomocí počítače
Spolehlivá záruka a servis zařízení Spolehlivá záruka a servis zařízení

Kdy hydrostop pomůže?

Nejčastější případy, před kterými Vás Hydrostop ochrání

Únik na vodovodním potrubí objektu

Únikem vody porušeným vodovodním potrubím v konstrukcích objektu může dojít k vážnému poničení majetku nebo ke skrytému dlouhodobému úniku do konstrukce. V obou případech dochází k finanční škodě na úniku vody a především na poničeném majetku. Protizáplavový ventil hydrostop takový únik rozpozná a uzavře hlavní přívod vody.

V případě porušení přívodní hadičky k WC dochází okamžitě k úniku vody přímo do interiéru objektu a následné škodě na majetku. Hydrostop únik vody rozpozná a rozsáhlé škodě z vyplavení účinně zabrání.

I v případě menších úniků, které bezprostředně neohrožují Váš majetek může dojít ke škodám na úniku vody do odpadu. Běžné jsou případy v domácnostech, kdy voda protéká záchodem celou noc. U větších nemovitostí běžně i několik dnů či týdnů. Tato situace se za rok často opakuje. Cena za proteklou vodu jde poté do desetitisíců korun. Hydrostop rozpozná i tyto menší úniky v podobě protékajících WC a automaticky únik zastaví. Dojde tak pouze k minimálním finančním ztrátám.

Těžko rozpoznatelný únik, při kterém může dojít ke značné ztrátě vody a následné finanční škodě v řádech tisíců korun. Zcela běžné jsou především v letních měsících prasklé nebo netěsnící zahradní hadice a příruby, kterými může dny či týdny unikat velké množství vody. Hydrostop dokáže odhalit i tyto malé úniky a škodě zabránit.

Vývod pojišťovacího ventilu ohřívačů vody bývá často instalován přímo do odpadu. V případě netěsnosti tak může dlouhodobě docházet k úniku vody, který lze jen velice obtížně rozpoznat. Dochází tak k pátrání a následnému odhalení skrytého úniku až při obdržení vyúčtování za spotřebovanou vodu, které je neúměrně veliké. Hydrostop takový únik dokáže včas odhalit a zastavit.

V lepším případě dojde následkem poruchy na vodovodní baterii k úniku vody do odpadu. V horším případě k náhlému tlakovému úniku vody přímo do interiéru objektu. Hydrostop tento únik zachytí.

K závadě může dojít vlivem porušení mechanické nebo elektronické části spotřebiče. Dojde tak k nepřetržitému dopouštění a následnému úniku vody do interiéru objektu. Hydrostop tuto nehodu včas zastaví.

K selhání člověka může dojít kdykoliv. Především děti nebo cizí návštěvníci vodou běžně plýtvají. Otevřený kohoutek na WC veřejné budovy, napouštění vany přerušené spánkem, zapomenuté napouštění zahradní nádoby či zalévání a mnoho podobných úniků může člověk zapříčinit svým neopatrným nebo nedbalým jednáním. A to pod vlivem únavy či stresu. Hydrostop tomuto plýtvání zabrání.

Kam je hydrostop vhodný

Jaké druhy nemovitostí dokáže ochránit?
Rodinné domy Rodinné domy
Bytové domy Bytové domy
Komerční budovy Komerční budovy
Komerční budovy Veřejné budovy

Hydrostop je vhodný pro většinu novostaveb i starších objektů. Ideálně se instaluje do technických místnosti nebo sklepních prostor. Systém je prachu i vodě odolný se stupněm krytí IP54. Větší komerční objekty lze také ochránit už i jedním zařízením, a to díky použití unikátních funkcí jako je rychlé rozpoznání cíleného odběru, sledování minimální průtoků (úkapů) atd..

Instalace Hydrostopu

Z čeho se skládá a jak funguje?
 • Vodárenský (fakturační) vodoměr
 • Uzavírací ventil
 • Filtr pevných nečistot
 • Elektromagnetický uzavírací ventil
 • Impulsní průtokoměr
 • Elektronická řídící jednotka
 • Vstup pro připojení alarmu, tlačítka, ...
 • Vstup el. proudu 230V/50Hz
 • Obtokový bypass
 • Skládá se z elektronické řídící jednotky, vlastního impulzního průtokoměru a elektromagnetického uzavíracího ventilu.
 • Instaluje se do vodovodního rozvodu zpravidla ihned za filtr pevných nečistot a vodárenský (fakturační) vodoměr. Doporučeno je vytvoření obtokového bypassu (viz. ilustrační schéma). Může být umístěn ve vodoinstalační šachtě, technické místnosti nebo ve sklepních prostorách. Případně na jiném místě vodovodního rozvodu, které je vhodné pro umístění hydrostopu.
 • Řídící jednotka hydrostopu přijímá z impulsního průtokoměru informace o protékající vodě a dle zadaných limitů vyhodnotí případný odběr vody jako nadlimitní únik či drobný úkap a přívod vody uzavře. Nebo odběr vody rozpozná jako cílený a nijak nezasahuje.

Příklady instalací u našich zákazníků

Šetří životní prostředí Příklad: protékající WC - běžné v domácnostech, komerčních i veřejných budovách
Únik o průtoku 0,066 litru/s = 4 l/1 min = 240 l/h = 5,5 m3/24 h.
Délka úniku Cena úniku Únik vody
den 468 Kč 5 500 l
týden 3 273 Kč 38 500 l
měsíc 13 092 Kč 154 000 l
rok 157 104 Kč 1,85 mil. l
Myslíte, že je to příliš? Snižme tedy průtok na polovinu = 0,033 l/s.
Délka úniku Cena úniku Únik vody
den 234 Kč 2 750 l
týden 1 637 Kč 19 250 l
měsíc 6 548 Kč 77 000 l
rok 78 576 Kč 924 000 l
Stále velké množství vody? Pojďme tedy ještě níže na průtok pouhých = 0,016 l/s
Délka úniku Cena úniku Únik vody
den 117 Kč 1 375 l
týden 819 Kč 9 625 l
měsíc 3 276 Kč 38 500 l
rok 39 276 Kč 462 000 l

Pozor: 462 000 uniklých litrů vody z jednoho „zanedbatelně“ protékajícího WC je průměrná roční spotřeba pěti domácností a 40 000,- Kč škoda.

Cena vody zvolená pro výpočet příkladu je 85 Kč/m3.

Systém hydrostop zmíněné úniky zastaví! Byl vyvinut právě na obranu před dlouhodobými a náhlými úniky vody, které páchají značné škody nejen na majetku, ale i na životním prostředí. A to právě vlivem zbytečných ročních ztrát v řádech milionů litrů pitné vody.

Hydrostop

Ochraňte Váš majetek před vyplavením a sledujte spotřebu vody.