Magnetický filtr topného systému - ochrana Vašeho kotle před poškozením

24.10.2018

image

Magnetické filtry topného jsou nejlepším možným ochranným prvkem topných systémů před zanášením a poškozováním jejich částí jako jsou kotle a elektrická vodní čerpadla.

Magnetické filtry topného systému jsou i dnes stále málo instalovány, ačkoliv jejich pozitivní vliv na nový či starší topný systém je obrovský obzvláště nyní v době vysoce účinných a také drahých kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel. Dnes je zcela normální, že je každý nový dům za fakturačním vodoměrem opatřen alespoň jednoduchým vodním filtrem nečistot (v lepším případě je vodní filtr dvojitý či dokonce trojitý), který chrání všechny části vodovodního systému před zanášením pevnými nečistotami nejčastěji ve formě drobných částic písku různých velikostí od zrnek po jemný kal. Tyto nečistoty v systému bez filtru nepříjemně zanášejí potrubí, především pak perlátory na bateriích nebo sprchové hlavice.

 

Magnetické filtry topného systému odstraňují klasické (nemagnetické) nečistoty ale navíc zachytávají z vody topného systému všechny železné (magnetické) nečistoty! Magnetické nečistoty jsou drobné železné šupiny, které vnikají otěrem pohyblivých částí elektrického oběhového čerpadla a nebo např. do systému vniknou při jeho montáži případně se již v systému vyskytují vlivem koroze potrubí u starších topných systémů. Koroze vnitřních částí nastane prakticky vždy když do systému vnikne vzduch obsahující kyslík. Magnetický filtr jako povinná součást topného systému vyžadovaná výrobci kotlů (především plynových) je sporná, respektive výrobci kotlů nemohou podmínit zákonnou záruku 2 roky instalací magnetického filtru. Instalaci magnetického filtru ale často výrobci vyžadují (důrazně doporučují) jako by to nutné bylo + motivují instalaci filtru prodlouženou zárukou nad rámec zákonné lhůty 2 roky (např. 3 roky atd.). Důrazné doporučení instalace má poté své praktické následky např. ve formě úznávání reklamace např. na rozbyté oběhové vodní čerpadlo. Servisní technici při reklamaci mohou odebrat vzorky vody, posuzují stav topného systému, kontrolují doklady o vyčištění topného systému před instalací kotle, zda je magnetický filtr nainstalován nebo ne atd. Pokud je závada na kotli zaviněna vadou materiálu atd. tak máte právo na uznání reklamace ale pokud je zjištěno poškození kotle vlivem znečištění vtopné soustavě reklamace se zamítají a opravu musíte platit sami. Vyřízení reklamace tak bez ohledu na právo je v praxi vždy snažší a jistější pokud magnetický filtr topného systému u kotle instalovaný máte, a pravidelně ho čistíte jelikož poté je už těžké něco namítat a riziko poškození kotle nečistotami je tak vyloučeno.

Magnetický filtr je též nazýván odstředivý odkalovač (separátor) jelikož separace nečistot ve filtru probíhá vlivem odstředivých sil, mezi tyto filtry např. patří prvotřídní magnetický filtr Giacomini R146C který celkově vyniká prakticky ve všech ohledech (kvalita zpracování, nastavitelnost připojení, kompaktní rozměry, nízká cena).  Vliv odstředivých sil na odstranění nemagnetických nečistot však není podmínkou a některé filtry fungují prakticky stejně jako klasické vodní filtry, tedy že voda proudí plně přes nerezovou filtrační vložku filtru, kde se nemagnetické nečistoty zachytí. Příkladem těchto filtrů jsou např. filtry Immergas magnetic V3 a V4. Magnetické filtry se vyrábějí buď v provedení neprůhledném (celokovové nebo celoplastové) a nebo v provedení s odnímatelnou průhlednou nádobou. Obě varianty mají své výhody i nevýhody ve formě jednoduchosti odkalení/ vyčištění a možností instalace. Hlavní výhodou průhledné nádoby je samozřejmě vizuální kontrola stavu zanesení, ovšem primárně je vidět pouze zanešení nerezového sítka hrubími nečistotami nikoliv zanesení vnitřního magnetu a tak je potřebné i tyto filtry raději pravidelně vyčistit celé.

Zachycení železných (magnetických) nečistot probíhá prakticky u všech filtrů topného systému podobně, voda z topného systému proudí kolem magnetického jádra, které je vždy uprostřed filtru. Magnet jádra k sobě značnou silou postupně přitáhne veškeré drobné částečky železných nečistot. Princip funkce zachytávání nečistot (magnetický filtr Giacomini R146C) je zobrazen na obrázku níže – na magnetickém jádru jsou magnetické nečistoty zachyceny z vody rotující kolem jádra a nemagnetické nečistoty jsou vlivem odstředivých sil usazovány ve spodní části filtru.