Titanové pyramidy 2. díl - Duchovní rozměr

20.08.2021

image

V tomto článku jsou uvedeny informace o duchovní rovině titanových pyramid z pohledu tvůrce.

Titanové pyramidy mohou sloužit jako efektivní nástroj pro duchovní rozvoj. Jsou významně napojeny na koncepty frekvencí a vibrací, které jsou v srdci mnoha duchovních tradic. Jak již bylo zmíněno, pyramidy byly používány pro čištění a povýšení našich frekvencí, tedy jakési nastavení našeho vibračního pole. Když jsou naše frekvence očištěné a vyvážené, můžeme se snadněji ponořit do hlubších úrovní meditace, uvědomění si sebe sama a duchovního prohloubení.

Duchovní významy titanových pyramid jsou stejně tak rozmanité, jako jsou samotné pyramidy. Někteří lidé vnímají pyramidy jako zosobnění vyšších úrovní vědomí nebo jako symbol duchovního růstu a transformace. Jinde jsou tyto pyramidy vnímány jako kanály pro přenos kosmické energie, jako nástroje pro vyvážení a harmonizaci našich energií. Pokud jsou lidé titanovými pyramidami osloveni a přitahováni, mohou se vcítit do jejich inspirativního energo-informačního pole, mohou s nimi žít v těsném sepětí a mohou následovat jejich vedení.

Energie titanových pyramid může iniciovat a posílit schopnosti každého člověka, jež se projeví procitnutím a rozhodnutím pro zdravé bytí v rovině fyzické, energetické, psychické ale i duchovní. Pyramidální energie může vyrovnávat Jin a Jang prostoru, harmonizovat biopole živých organismů, lidí, rostlin a zvířat s dosahem až do čtrnáctidimenzionálního kotvení.

Lidé, kteří již do určité míry rezonují s vyššími frekvencemi bytí (lásky, soucitu, ultra dimenzionálního vědomí), mohou být používáním titanové pyramidy posíleni v celkovém pocitu pohody, jelikož mohou vyčistit něco z „nepořádku“, jako jsou např. myšlenkové vzorce, elektrosmog atd. Mají schopnost čistit prostor od “odinkarnovaných” entit (duchů), posilovat Feng-šuej, zbavit tělo disharmonických miasmat nebo jiných neužitečných substancí. Čistit ekologické nerovnováhy, vodní živly, sousedské spory a stará energetická traumata. Pyramidy mohou rovněž vyvolat vzpomínky na celistvost.

Titanové pyramidy mají schopnost vybalancovávat tvořivý princip ve své celistvosti pro každou osobu a nechávají vzniknout koncepcím, které mohu být v každodenním životě velmi prospěšné.

Podobně jako mnoho duchovních nástrojů a praxí, i titanové pyramidy mohou sloužit jako nástroj pro podporu našeho duchovního růstu a transformace. Mohou nám pomoci otevřít se novým úrovním uvědomění, rozšířit naše vnímání a porozumění naší pravé podstatě a spojení s celkem.

Praktické použití Titanových pyramid

  • Pro ty, kteří se chtějí ponořit do duchovní praxe s titanovými pyramidami, existuje několik technik a postupů, které mohou zkoumat.
  • Meditace: Sedět nebo ležet v blízkosti titanové pyramidy během meditace může pomoci zesílit vaše meditativní zážitky. Energie pyramidy může napomoci hlubšímu a klidnějšímu stavu vědomí.
  • Energetické léčení: Titanové pyramidy mohou být použity jako součást energetické léčby. To může zahrnovat umístění pyramidy na nebo kolem těla s cílem vyrovnat čakry, uvolnit blokovanou nebo stagnující energii, nebo podpořit celkové energetické léčení.
  • Programování a manifestace: Někteří lidé používají titanové pyramidy pro programování a manifestaci. To znamená, že pyramidě sdělíte určitý záměr nebo přání, které chcete manifestovat ve svém životě. Energie pyramidy pak může pomoci tomuto záměru nebo přání manifestovat se v reálném světě.
  • Duchovní cesty: Někteří lidé používají titanové pyramidy jako prostředek pro podporu duchovních cest nebo cestování mimo tělo. Cítí, že pyramida jim může pomoci dosáhnout hlubšího stavu vědomí a otevřít dveře do jiných rozměrů nebo sfér existence.
  • Vnímání energie: Konečně, titanové pyramidy mohou být použity jako nástroj pro rozvoj vašich schopností vnímání energie. To může zahrnovat citlivost na energii pyramidy, vnímání změn v energetickém poli kolem pyramidy, nebo dokonce vnímání komunikace nebo zpráv přicházejících prostřednictvím pyramidy.