Tvrdost vody a možnosti jejího změkčení

19.05.2023

image

V tomto článku jsou uvedeny základní informace o tvrdosti vody a možnostech jejího změkčení. Článek problematiku nepopisuje do detailů ale má za cíl informovat o možnostech které lze zvolit.

Co je to tvrdost vody?

Je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů (nejčastěji CaO a MgO) ve vodě. Je zdrojem tvorby vodního kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody. Může být trvalá a přechodná. Trvalá obsahuje rozpuštěné chloridy, sírany (např. CaSO4), dusičnany a křemičitany. Přechodná obsahuje rozpuštěný Ca(HCO3)2 (hydrogenuhličitan vápenatý). Po jeho vysrážení vzniká CaCO3 (uhličitan vápenatý), což je problematický vodní kámen.

V ČR jsou pro kvalitu pitné vody určeny normativní požadavky. Tvrdost vody je ale parametr, který české normy označují pouze jako sledovanou hodnotu a vodárenské provozy nemají povinnost tento parametr upravovat, jelikož to není zdravý ohrožující parametr jako např. obsah Dušanů či dusitanů, bakterií atd.

Velká tvrdost vody tak představuje především technický problém a přináší na spotřebitele. Pokud máte vodu ze studny tak je úprava také pouze na uživateli. Záleží poté na lokalitě a zdroji vody, jak velký probléme pro Vás tvrdost vody bude.

Níže je zobrazena obecná tabulka dělení tvrdosti vody. Problém začíná představovat už voda středně tvrdá.

Pitná voda

mmol/l

°dH

°F

velmi tvrdá

> 3,76

> 21,01

> 37,51

tvrdá

2,51–3,75

14,01–21

25,01–37,5

středně tvrdá

1,26–2,5

7,01–14

12,51–25

měkká

0,7–1,25

3,9–7

7–12,5

velmi měkká

< 0,7

< 3,9

< 7

 

Tvrdost vody se projevuje v podobě usazování vodního kamene na sanitárním vybavení domácností, jako jsou obklady, vodovodní baterie a sprchové kouty, negativně působí také na kuchyňské spotřebiče jako jsou rychlovarné konvice atd. Dochází také např. ke snížení účinnosti praní prádla.

Velkým problémem je pro automatické pračky a zásadní problém je pak při jejím ohřevu pro přípravu teplé vody. Při ohřevu vody se totiž ionty vápníku a hořčíku ve větší míře vysrážejí a zanášejí teplosměnné plochy ohřívačů a zásobníků teplé vody vodním kamenem což značně snižuje efektivnost ohřevu a zvyšuje energetické a finanční ztráty. Už 1 mm vodního kamene snižuje účinnost ohřevu o 15%, zatímco několik milimetrů vodního kamene snižuje účinnost až o 35%. Změkčením vody lze ušetřit až 5000 Kč ročně na úspoře energie pro ohřev vody.

Tvrdost vody je rozsáhlý problém, který se neprojeví ihned, ale postupem času zanášením všech částí vodovodního rozvodu.

Většině spotřebičů vadí zvýšená tvrdost vody a má negativní vliv na jejich funkčnost a životnost spojenou s vyššími servisními náklady. Plastové rozvody vody před usazováním vodního kamene nechrání. Je dokladováno mnoho případů, kdy u rozvodů vody v PPR materiálu došlo k zneprůchodnění vedení a vzniklý stav musel být řešen jeho výměnou stejně jako u starých rozvodů vody.

Řešení pro změkčení vody

Jediné 100% účinné řešení, je instalace složitější změkčovací technologie na bázi iontové výměny iontů sodíku za ionty draslíku, kdy se k regeneraci změkčovací náplně používá sůl. Jedná se o tzv. klasické změkčení vody s pomocí katexové náplně. U těchto filtrů je potřeba systém správně navrhnout na počet obyvatel nemovitosti (spotřebu vody) tak aby filtr stačil vodu v dostatečném průtoku upravovat, dále je potřeba dodávat sůl pro regeneraci, zajistit dostatek místa, zajistit odtok odpadní vody, jel. energii atd. Celá instalace také často vyjde i na několik desítek tisíc korun.

Existují ale jiné a jednodušší varianty změkčení které lze ve většině případů použít

1. Maskované změkčení Siliphosem

Siliphos je látka dodávaná především v kuličkové formě, určená k ochraně vodovodního systému před usazováním vodního kamene a tvorbě koroze. Tato látka je tvořena polyfosfáty, které jsou velice účinným prostředkem na zabránění tvorby těchto úsad.

Jak to funguje?

Siliphos je tzv. maskované změkčení = voda zachovává svou tvrdost a je pouze zabráněno usazování vodního kamene. Tím, že voda není zbavována minerálů, které jsou za vznik vodního kamene zodpovědné, si voda zachovává pozitivní vliv na lidské zdraví.

Siliphos vytváří na kovových površích mikrofilm, který znemožňuje usazování vodního kamene. Má nejenom ochranný, ale také aktivní účinek, kdy dokáže postupně rozpustit již existující nánosy vodního kamene. Tímto způsobem napomáhá k vyčištění povrchů rozvodů vody, jako jsou topné spirály praček, konvic, stěny bojlerů ale i povrch potrubí. Tímto efektem prodlužuje životnost topných těles a zařízení.

Je použití Siliphosu bezpečné?

Polyfosfáty, které tvoří Siliphos, jsou totiž běžně obsaženy v potravinách, jako jsou například ryby nebo dokonce žitný chléb. Aby se polyfosfáty staly pro člověka zdravotně závadné, musel by naráz vypít tisíce litrů vody.

Jak používat Siliphos?

Doporučujeme používat Siliphos v plnoprůtokovém filtru např. součást trojitého filtru Atlas Hydra Rainmaster TRIO. Tento filtr je nejvhodnější pro rodinné domy nebo pro jiné větší budovy, kde je potřeba ochránit vodovodní systém před vodním kamenem jelikož poskytne v jednom balení i mechanickou filtraci. Siliphos slouží pro ošetření studené vody do 80°C. Je také nutné sledovat teplotu okolního prostoru, kde je přívodní vodovodní potrubí a filtr umístěn, jelikož vysoká teplota okolí může způsobit vznik sraženin. Následné ohřívání (např. vaření) již upravené vody žádné problémy nepřináší a je zcela bezproblémové.

Doplňování Siliphosu a omezení použití upravené vody?

Siliphos je ve filtru nutné doplňovat zhruba poté, co se rozpustí 1/3 až 1/2 náplně ve filtru. Starou nerozpuštěnou náplň Siliphosu byste neměli vyhazovat. Stačí ji pečlivě opláchnout čistou vodou a doplnit nový Siliphos. Na kuličkách Siliphosu se během několika měsíců vytvoří povlak, který omezuje jejich rozpouštění a tím i ochranný účinek.

Kde Siliphos nelze použít a jaké jsou náklady?

Siliphos poskytuje ochranu před vodním kamenem pouze do tvrdosti 360 mg/l (cca 20 °dH nebo také cca 3,56 mmol/l). Při vyšší tvrdosti vody již siliphos přestává spolehlivě účinkovat a je potřeba zvolit jinou metodu změkčení.

Spotřeba Siliphosu je velmi nízká. Náhradní náplň 1 kg Siliphosu stačí pro ošetření 400 000 litrů vody. Běžná spotřeba vody čtyřčlenné domácnosti za rok je přitom cca 160 m3.

 

2. Fyzikální změkčení pomocí IPS kalyxx

Jednou z inovativních možností, jak se s tvrdou vodou vypořádat, je fyzikální změkčování vody. Můžeme zde uvést produkt s názvem IPS Kalyxx od Švýcarské společnosti Swiss Aqua Technologies AG (SAT), která své výrobky úspěšně prodává po celém světě.