Vodní filtry na vodovodní řád a vodu ze studny - jak si vybrat správný filtr

04.04.2019

image

Vodní filtry na vodovodní řád a vodu ze studny jsou dnes zcela běžné a mnohdy i nezbytné pro uživatelský komfort a ochranu spotřebičů a rozvodu pitné vody v rodinném domě, bytě nebo v jiné nemovitosti kde je nutné vodu filtrovat.

Filtrace vody z vodovodního řádu nebo ze studny je jednou ze základních metod úpravy pitné vody v domácnostech nebo v jiných objektech (veřejné budovy, firmy atd.). Výrobců vodních filtrů je celá řada (Cintropur, Honeywell, atd.) ale mezi největší výrobce filtrů patří Italský výrobce Atlas Filtry, který nabízí desítky nejrůznějších druhů vodních filtrů pro nejrůznější použití a své produkty dodává do celého světa. Tento článek slouží jako obecný návod pro výběr vodního filtru všeobecně a seznámí Vás se základním dělením a rozdíly mezi filtry ale pro lepší přehlednost jsou na všech fotografiích zobrazeny filtry výrobce Atlas a také je uváděno příkladem i jejich označení. Článek poskytuje základní orientaci, která zcela stačí pro výběr základního vodního filtru, ale neposkytuje plný přehled o všech výrobních řadách a možných variacích filtrů dostupných na trhu jelikož detailní popsání problematiky je příliš složité. Vodní filtry pro řešení některých specifických problémů jako je např. problém s tvrdou vodou budou popsány v samostatných článcích na našem Blogu.

Vodní filtry se dají dělit podle různých kritérií, jedno z nejzákladnějších je dělení podle teploty vody na vodní filtry pro studenou vodu a pro teplou vodu (dále ještě např. existují filtry pro vysoký tlak a speciální aplikace)! Filtr pro teplou/horkou vodu (voda do 80°C která je rozváděna např. v bytových domech) je vyroben z jiných materiálů které jsou při vyšších teplotách stabilnější a nedeformují se (do těchto filtrů se také používají speciální filtrační patrony na teplou vodu). Filtr a patronu pro teplou/horkou vodu můžete použít i pro filtraci studené vody ale je to zbytečné jelikož filtry pro teplou/horkou vodu jsou z pravidla dražší než filtry pro vodu studenou! Filtr pro studenou vodu nelze použít pro filtraci teplé/horké vody, jelikož hrozí poškození jak samotného filtru, tak deformace filtrační patrony = filtr neplní filtrační funkci a hrozí havarijní únik vody. Filtry a filtrační patrony pro teplou/horkou vodu jsou z většinou vyráběny v červené barvě nebo s červenými prvky (není to však podmínkou vždy) a bývají označovány názvy jako HOT atd. Filtry pro studenou vodu jsou většinou vyráběny v modrém provedení, ale mohou mít hlavu filtru i šedivou či černou viz foto níže.

Filtr Atlas SENIOR 10" HOT             Filtr Atlas SENIOR 10" SANIC

                                   

Nejzákladnější a nejčastěji používaná je filtrace mechanických nečistot (zrnka písku, kousky rzi, atd.), tato filtrace postačuje prakticky ve všech případech, kdy není potřeba vodu více upravovat např. z důvodu problému s tvrdostí vody, zápachem chlóru nebo v případě že voda nevyhovuje hygienickým limitům (nadlimitní množství železa, manganu, dusičnanů, dusitanů, koliformních bakterií, E. coli atd.)

Filtrace mechanických nečistot je nejčastěji zajištěna pomocí jednoduchého filtru s tzv. jednostupňovou filtrací – filtr má jednu nádobu (většinou průhledná ale může být i neprůhledná) a v ní je umístěna filtrační patrona/vložka. Neprůhledné nádoby se používají např. tam kde nelze vyloučit sluneční světlo svítící na filtr a může tak hrozit tvorba vodních řas ve filtru.

Malé filtry Atlas MIGNON typ AB a AS

Konstrukčně může být filtr dvoudílný (hlava filtru a nádoba) nebo trojdílný (hlava filtru, nádoba a převlečná matice). Z hlediska filtrování vody nepředstavuje tento konstrukční rozdíl prakticky žádnou změnu, ale z uživatelského hlediska se liší způsob, jakým se filtr rozdělává v případě potřeby vyčistit nebo vyměnit filtrační patronu/vložku. Ke každému filtru je od výrobce dodán povolovací klíč (v případě ztráty se dá objednat klíč náhradní) a rozdělání filtru je jednoduché (klíčem se povoluje buď přímo průhledná nádoba, nebo se povoluje převlečná matice). POZOR: při ztrátě filtru se pokud možno vyvarujte používání různých kleští (sikovky atd.) k povolení filtru hrozí jeho poškození.

Dvoudílný filtr Atlas                              Trojdílný filtr Atlas

 

Vodní filtry pro mechanickou filtraci mohou být od různých výrobců (Atlas Filtri, Cintropur, Honeywell atd.) a různého provedení. I když jsou si vodní filtry různých výrobců někdy velice podobné, jejich díly ani filtrační patrony/vložky ve většině případů nejdou mezi sebou zaměňovat z důvodů drobných rozměrových a konstrukčních odlišností. Náhradní díly a především filtrační patrony/vložky tedy musíte kupovat přesně ty, které jsou pro Váš vodní filtr určeny!

Vodní filtry se liší hlavně velikostí nádoby. Nejčastěji jsou pro objekty, jako jsou rodinné domy, menší firmy atd. používány filtry s velikostí nádob 10“ (nádoba je vysoká 10“ cca 25cm u filtrů Atlas je používáno označení SENIOR). Pro byty nebo jiné menší objekty kde je menší nárok na průtok vody jsou používány filtry s velikostí nádob 7“ (používáno označení JUNIOR) nebo i 5“ (používáno označení MEDIUM) – tyto menší filtry mají díky malým rozměrům výhodu v tom, že je možné je instalovat i do omezených prostorů a mají menší pořizovací cenu. Menší filtry ale mají také menší průtok vody a rychleji se u nich zanášení filtrační patrony/vložky. Pro filtraci jednotlivých odběrných míst (např. baterie v kuchyni, sodo-bar atd.) lze použít i filtr ještě menších rozměrů, tyto filtry nesou většinou speciální označení jako je např. MIGNON. U větších objektů nebo u instalací s důrazem na vysoký průtok vody se používají naopak filtry s velikostí nádob 20“. Tyto filtry kromě větší výšky nádoby 20“ mívají často i větší šířku a celkově tedy vyžadují pro instalaci daleko více místa a nesou většinou i specifické označení např. DP BIG. Pro každý rozměr a typ filtru je nutné kupovat odpovídající filtrační patrony.

Filtry se liší velikostí přípojných závitů (3/4“, 1“, 5/4“, atd. čím větší šroubení tím je většinou možný i větší průtok vody filtrem), kterými je filtr opatřen v hlavě a pomoví kterých se filtr připojuje do vodovodního potrubí. Pro použití v domácnosti nebo jiných menších objektech plně dostačuje použití filtrů s velikostí šroubení 3/4“ nebo 1“ (maximální průtok vody filtrem v mnohem větší míře ovlivňuje typ filtrační patrony a její velikost než velikost šroubení). Filtry také mohou mít šroubení různého provedení kdy je závit plastový nebo mosazný, případně může být filtr vybaven vyměnitelnou dvojí velikostí šroubení (např. 3/4“ a 1“) a umožňovat tak jeho výměnu i nastavení pro montáž na svislé nebo vodorovné potrubí tak jak to umožňují např. filtry řady Atlas DP DS 360.

Mosazné šroubení                          Otočné plastové šroubení

Některé vodní filtry jsou vybaveny odkalováním nádoby nebo i manometry pro zobrazení tlaku vody. Tyto funkce se mohou kombinovat a některé filtry mají manometry, ale nemají odkalování nebo naopak (barva nádoby se také v těchto kombinacích může lišit). Některé vodní filtry jsou vybaveny pokročilou samo-čistící funkcí tzv. zpětným proplachem. Zpětný proplach kromě odkalení nečistot usazených ve spodní části nádoby umožňuje při zanesení filtrační patrony její vyčištění, aniž by bylo nutné filtr rozdělat. Díky speciální konstrukci filtru dojde vlivem rozdílných tlaků při otevření odkalovacího ventilu k poklesnutí filtrační patrony a obrácení toku vody tak že je patrona sama během pár vteřin vyčištěna. Touto unikátní funkci je vybaven např. filtr Atlas Hydra M. Zpětné proplachování je možné provádět ručně nebo filtr vybavit automatický časovačem s elektro-ventilem, který provede odkalení filtr v pravidelném intervalu automaticky – je však nutné zajistit odvod vody z odkalovaného filtru nejlépe do odpadu.

Filtr s manometry a odkalování nádoby                       Filtr Atlas HYDRA M

            

V některých případech je množství mechanických nečistot velké nebo má uživatel požadavek na účinnější filtraci, která je schopna odstranit i menší nečistoty. V těchto případech, se používá tzv. vícestupňová filtrace = použije se více jednotlivých filtrů v řadě za sebou nebo se instaluje jeden filtr, který má více nádob (většinou dvě nebo tři). Toto řešení je finančně nákladnější při pořízení, ale do budoucna dává uživateli velkou možnost kvalitní filtrace a možnost přizpůsobení dle provozních podmínek. Mezi nejpoužívanější vícestupňové filtry patří Atlas Hydra Rainmaster DUO a TRIO. Filtry řady Rainmaster mají jednu společnou hlavici a v případě verze TRIO tři nádoby. První nádoba je vybavena unikátní funkcí zpětného proplachu, a další dvě nádoby lze libovolně osadit různými filtračními patronami. Filtry řady Rainmaster se jak i název napovídá velice často používájí k filtraci dešťové vody které je zachycena v nádržích a využívána v domácnostech např. ke splachování atd.

Filtr Atlas Hydra Rainmaster verze DUO  a TRIO