Elektroventily

Zobrazeno 8 z 8 produktů

Elektroventily

Elektromagnetický ventil je elektrickým proudem aktivovaný ventil, který se obvykle používá k řízení proudění kapaliny (voda v topném systému, pitná voda, nemrznoucí kapalina atd.) v hydraulických systémech. Pracovní rozsah napětí elktroventilů může být v rozsahu 12-48 V DC až 110-230 V AC. Ventily se mohou používat i na jiná media jako je vzduch, pára atd. Elektroventily se dají dělit do různých skupin podle konstrukce jako jsou zónové ventily, s pomocným zdvihem, přímo ovládané atd. nebo podle druhu média (pitná voda, pára atd.) pro který jsou určeny.